Jdi na obsah Jdi na menu
 


* GDPR

Ochrana osobních údajů:


Pokud byl poukázán finanční dar na účet spolku, bere plátce na vědomí, že se jedná o účet transparentní.
Dává tedy uskutečněním převodu také souhlas se zveřejněním svých osobních údajů.

 

K podpisu nebo souhlasu případně dostáváte:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů spolkem Zvíře v tísni, z.s., v rozsahu: fotografie (mé osoby/daru), jméno (popř. název firmy), za účelem zveřejnění těchto údajů v souvislosti s poděkováním za poskytnutí adopce/daru/služby. Souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů dávám na dobu neurčitou. Beru na vědomí, že mohu požádat o sdělení informace o zpracování osobních údajů, o aktualizaci osobních údajů, o výmaz zpracovávaných osobních údajů. Tento souhlas dávám svobodně a jsem si vědom/a, že ho mohu kdykoliv odvolat.

nebo

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Informace o adoptantech jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Chovatel uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, číslo OP, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. A to za účelem zpětné vazby s adoptantem.

2. Adoptant má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje adoptanta jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Požádá-li adoptant o informaci o zpracování svých osobních údajů, budou mu poskytnuty.

nebo

Souhlasím se zpracováním osobních údajů spolkem Zvíře v tísni, z.s.
Souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů dávám na dobu neurčitou. Beru na vědomí, že mohu požádat o sdělení informace o zpracování osobních údajů, o aktualizaci osobních údajů, o výmaz zpracovávaných osobních údajů. Tento souhlas dávám svobodně a jsem si vědom/a, že ho mohu kdykoliv odvolat.

nebo

Dárce/osvojitel podpisem tohoto prohlášení dává ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zapsanému spolku Zvíře v tísni souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu uvedení svého jména u fotografie daru na Facebooku / uvedení jména a zveřejnění fotografie své osoby při adopci na Facebooku.

Tento souhlas může zájemce kdykoliv písemně odvolat a jméno/foto bude smazáno.       

Zvíře v tísni, z.s. bere na vědomí, že udělený souhlas podle prvního odstavce tohoto článku může zájemce kdykoliv písemně odvolat. Podpisem vyjadřuji projev své svobodné vůle.       

 

 

ilustrace_zvirevtisni.jpeg